Iphone ve Ipad (iOS) mobil uygulama

IPhone, IPad, Android cihazları için mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Uygulamalar fikirlerden gelişir, depolanır, kullanıcı arayüzü tasarımı ve web servis teknolojileri ile oluşturulur. Herhangi bir fikir bir projeyi başlatabilir!

Sunucu Yönetimi

FreeBSD & Linux Server kuruyor, yönetiyor ve takip eden konularda destek veriyoruz; DNS (BIND), SAMBA, POSTFIX, APACHE, MySQL, PHP, FTP, SSH, SQUID (Proxy), Güvenlik & Security, Shell Scripting, Spam...

Web Tasarım ve Yazılım

Web sitenizin tasarımı, sanal dünyadaki görünen vitrininizdir.

Kullanım Sözleşmesi

 

DOUBLE SOLUTION’un tüm müşterileri, DOUBLE SOLUTION tarafından hazırlanan sözleşme şartlarına ve genel kullanım politikalarına uymayı kabul eder. DOUBLE SOLUTION bu şartlarda gerekli gördüğü şekilde ve sürede karşı tarafa haber vermeksizin değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

Tanıtım

DOUBLE SOLUTION HİZMETLERİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARA BAĞLIDIR

Güvenlik
DOUBLE SOLUTION müşterisi, banka bilgileri gibi pek çok önemli özelliğin ve bilginin yerleştirilip değiştirilebileceği güçlü kontrol paneline giriş hakkına sahiptir.Tüm hesaplarının kullanımı ve şifre ya da şifrelerin güvenliği için,güvenli şifreler seçmek ve dosya korumalarının doğru bir şekilde kurulmasını sağlamak müşterinin sorumluluğudur. Şifrenizin kaybolduğu,çalındığı veya başka bir şekilde uyuşmadığının tarafınızdan ihbar edilmesi üzerine, DOUBLE SOLUTION sizin müşteri hesabınıza yada hesaplarınıza girişi derhal askıya alacak veya değiştirecektir. DOUBLE SOLUTION’un hesapta gerekli değişiklikleri yapmasından önceki, herhangi bir kullanım ve/veya ücretlerden DOUBLE SOLUTION sorumlu değildir. Hiçbir bilgisayar ağının, zorla içeri girmeyi tamamen engellemesinin mümkün olmadığını müşterilerimize hatırlatırız. Elektronik posta, pek çok bilgisayar sistemlerinden geçebilir ve anlaşılması zor, gizli bir anlam verilmedikçe güvenli bir iletişim olarak kabul edilmemelidir ve hatta gizlenmiş bilgi de sadece kullanılan şifreleme ( gizleme) metodu kadar güvenlidir.

Hesabın Devredilemezliği
DOUBLE SOLUTION’un internet hizmetine ait kullanım hakkı devredilemez. DOUBLE SOLUTION’a ait hesapların kullanımı, açık ve net bir şekilde sözleşmede ismi geçen kişi yada işyeri ile sınırlandırılmıştır.

Kabul Edilemez Hareket
Aşağıda sıralanmış olan davranış tipleri, DOUBLE SOLUTION tarafından yapılacak incelemeye kadar, acil olarak verilen hizmetin ertelenmesi için geçerli temelleri oluşturacak ve bu ihlallerle bağlantısı olan şahıs, tüzel kişi veya web sayfasına ait hesapların herhangi biri veya tümünün sonlandırılması ile neticelenebilecektir. Ayrıca DOUBLE SOLUTION'u etkileyen iş ilişkilerinize (ilgililer, üyeler vb.) ait faaliyetler için sorumlu tutulacaksınız. İşbirliğiniz, bu ilişkileriniz içerisinde yer alanların, DOUBLE SOLUTION’un politikalarına ve DOUBLE SOLUTION’un hizmet sağlayıcılarına uygun olduğunu garanti altına almak için önemlidir. Eğer sıralanan sözleşmelerden herhangi biri ihlal edilirse, DOUBLE SOLUTION sizden, bu şahısların uygun olmayan faaliyetlerini sonlandırmalarını acilen kesinleştirmenizi veya bu şahıslarla ilişkilerinizi devam ettirmemenizi beklemektedir. İş ilişkilerinizce devam eden ihlaller, DOUBLE SOLUTION'un iş ilişkilerinize olan ödemeleri durdurması veya sizinle olan anlaşmasını iptal etmesi şeklinde sonuçlanabilir.

1. Spam Yollama veya Usandırmak
A. Aşırı sayıda (örn. 20'den fazla) haber grubuna tek bir yazı veya çok sayıda birbirine benzer yazılar gönderilmesi veya haber grubunun ilanına göre konu dışı veya uygunsuz oldukları için, haber grubunun düzenli okuyucularının şikayetlerine sebep olan yazıların gönderilmesine devam edilmesi.

B. Kalabalık elektronik listelere (örn. 25 kullanıcıdan fazlası), alıcıların şikayetlerine sebep olan ,arzu edilmeyen yazıların gönderilmesi.

C. DOUBLE SOLUTION'tan başka bir hizmet sağlayıcısı yoluyla, DOUBLE SOLUTION ağları içerisinde yer alan veya DOUBLE SOLUTION'un müşteri ile anlaşması ile korunan bir web sitesine, dikkat çekmek amacıyla (1) veya (2) numaralı yöntemlerin kullanılması.

D. Kişilerin , DOUBLE SOLUTION tarafından durmaları istendikten sonra dahi, Internet üzerinde diğer kimseleri küfür yoluyla rahatsız etmesi veya usandırmaya çalışması.

E. Posta bombardımanı (örneğin, kişilere veya kişisel iş hesaplarına büyük hacimlerde istenilmeyen elektronik posta gönderilmesi).

F. Bir başka kullanıcının taklidinin yapılması veya farklı bir şekilde bir kimsenin kullanıcı adının elektronik posta, Usenet postaları içerisinde, IRC'de (Internet Relay Chat) veya herhangi bir diğer internet hizmeti yolu ile taklit edilmesi (Bu madde, IRC'de takma isimlerin veya anonim perakendeci servislerin kullanımını engellememektedir).

2. Dostane Olmayan Şebeke veya Yasadışı Faaliyet

A. Başarılı olsun veya olmasın, bir başka sisteme veya kullanıcının açık izni olmaksızın, kullanıcıların özel bilgilerine erişim elde etmek amacıyla yapılan girişimler.

B. DOUBLE SOLUTION sistemleri veya ağ bağlantılarının düzenli çalışmalarını veya ters olarak diğer kimselerin veya sistemlerin internet üzerinde DOUBLE SOLUTION'a ait servisleri kullanma kabiliyetlerini etkileyen engelleme girişimleri.

C. Bu veya DOUBLE SOLUTION'a ait herhangi bir diğer sistemde, bir kullanıcının kendisine ait olmayan, herhangi bir hesaba erişim elde etmek için izin verilmemiş herhangi bir girişimi.

D. Herhangi bir bölge, eyalet, A.B.D. veya uluslararası kanunu veya düzenlemeyi ihlal edici herhangi bir faaliyet.

E. Farklı kimlik bilgileri kullanarak, aynı veya benzer IP numaraları yolu ile DOUBLE SOLUTION'a yinelenen işlem talepleri.

3. DOUBLE SOLUTION Sözleşmesi'nin İhlali

A. Kabul Edilmeyen Faaliyet Alanları Listemizde belirtilmiş olan kategorilerin herhangi biri dahilinde bulunan bir parçanın satışı için talepte bulunma girişimleri.

B. Ödeme sayfasından DOUBLE SOLUTION''un ismini, logosunu veya müşteri destek bağlantısını engelleme veya kaldırma yönünde herhangi bir girişim.

C. Deneme işi, düzenli iş, yinelenen iş veya elle tutulabilir malzemeler gibi çeşitli iş tiplerinden hangisinde olursa olsun, müşteriye satılmış olan erişim veya hizmetlerin yerine getirilmesinde başarısızlık.

D. 'Posting in' veya kart kuruluşlarına ait kuralların herhangi bir suretle ihlali.

DOUBLE SOLUTION’un İptal Etme Hakkı
Kabul edilemez faaliyet veya dolandırıcılık şüphesi halinde, müşterinin hesabı askıya alınır, yeniden ödeme yapan tüm üyeler iptal edilebilir ve hesaplarındaki tüm para altı aydan bir yıla kadar bir süreyle kontrol altında tutulur. Ek olarak, mümkün olan hallerde DOUBLE SOLUTION, yukarıda sıralanan olayların meydana gelmesini önleyici teknik mekanizmaları uygulamaya sokma hakkını saklı tutmaktadır. Daha da ötesi, DOUBLE SOLUTION’un faaliyetlerini kullanıcıya bildirme zorunluluğu yoktur. 90 gün süresince, herhangi bir işlem görmemiş veya buluşma yerine ait esas URL adresinde DOUBLE SOLUTION'a ait katılım sayfasının görüntülenemediği hallerde, DOUBLE SOLUTION, söz konusu sitenin hesaplarını bloke edebilir. Hesaplar, sistem içerisinde devam ettirilmeleri halinde oluşan, gereksiz işletme masraflarını en aza indirgemek amacıyla, bloke edilip durdurulabilir.

Diğer Şebekelerin Kuralları ile Uyumluluk
DOUBLE SOLUTION’un internet servisi ile bağlantılı diğer şebekelere herhangi bir erişim, DOUBLE SOLUTION'un olduğu kadar, bu şebekenin de kurallarına uygun olmalıdır.

Denetleme / Mahremiyet
DOUBLE SOLUTION; Sözleşme Şart ve Koşulları'na uygun olması bakımından, müşterinin sitesi gibi, kendi üzerinden gerçekleştirilen iletişimin bir kısmını veya tümünü izninizi almaksızın izleme hakkını saklı tutmaktadır. Müşteri, Elektronik İletişimlerin Mahremiyeti Kanunu amaçları için, DOUBLE SOLUTION'un güvenli iletişim ortamı sayılmadığını kabul etmiş sayılır ve mahremiyet beklentisi tamamen karşılanamayabilir. Mahremiyet ihlallerinin veya diğer istenmeyen şebeke faaliyetlerinin meydana gelip gelmediğini tespit etmek için, DOUBLE SOLUTION'un çalışanlarının raporlanan bilgileri ve diğer kayıtları tutan sistemi incelemeleri gerekli olabilir.

Yetkililerle İşbirliği
DOUBLE SOLUTION; yasadışı faaliyetlere ilişkin iddiaların soruşturulmasında, kanun yürütücüleri ve diğer yetkililerle işbirliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel Kayıt Bilgilerinin Gizliliği
DOUBLE SOLUTION, herhangi bir istemci veya müşterinin ne kişisel kayıt bilgilerini ne de ödeme bilgilerini, geçerli bir mahkeme emri veya DOUBLE SOLUTION 'in yasal olarak yanıt vermek zorunda olduğu herhangi bir talep olmadığı taktirde, herhangi bir üçüncü şahıslara duyurmayacaktır. İstemci, DOUBLE SOLUTION'un herhangi bir mahkeme emri, mahkeme celbi veya talebin geçerliliği hakkındaki yargısını kabul etmiş sayılır.

DOUBLE SOLUTION ‘un Kabul Edilebilir Kullanım Sözleşmeleri'ni Değiştirme Hakkı
DOUBLE SOLUTION, Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarını kendi web sayfasında, herhangi bir şekilde ve herhangi bir zamanda değiştirebilir. Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarının son hali ile uygunluğundan emin olmak için, bu politikaların web sitesinde düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi sizin sorumluluğunuzdur. Bu tip değişiklikler duyurulduktan sonra, DOUBLE SOLUTION 'un hizmetlerini kullanmanız, bu sözleşmelerde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İnternetin sorumlu üyeleri olarak, DOUBLE SOLUTION ve istemcilerinin de dahil olduğu internet kullanıcılarının yükümlülüklerinin açıklığa kavuşturulmasında, Kabul Edilebilir Kullanım Politikalarının yardımcı olduğunu umarız. Bu Politikaların ihlalleri ile ilgili herhangi bir şikayetinizi, lütfen info(ed)doublesolution.com adreslerine gönderiniz.